N2-logo-yellow-1

Kokonaisvaltaisesti kehittyvä organisaatio on menestyvä

N2 Business Partner on kokonaisvaltainen kehitys- ja valmennuskumppani, joka auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteitaan. Osaamisemme pohjautuu vuosien työskentelyyn alansa parhaiden organisaatioiden ja yritysten kanssa.

Organisaatio kehittyy kokonaisvaltaisesti, kun henkilöstön, asiakkaiden ja omistajien näkökulma huomioidaan sekä kehittämistä ohjaa yrityksen oma identiteetti.

Kehityspartneri tai yksittäiset palvelut

Menestyvissä organisaatioissa tehdään tietoisesti oikeita asioita oikein. Metodiemme, osaamisemme ja työkalujemme avulla ohjaamme teitä asettamaan oikeat tavoitteet ja valitsemaan oikeat toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Tilanteestanne riippuen voitte valita joko Kehityspartneri-palvelun tai rakentaa toimivan kokonaisuuden yksittäisten palvelujen ja työkalujen avulla. Molemmissa tavoitteena on saada aikaan haluttu muutos ja kehittyminen.

Kehityspartneri N2-char-worker-helmet

Usein pelkät yksittäiset valmennukset eivät tuota pysyvää muutosta organisaatiossa. Yritysten kasvaminen menestyväksi organisaatioksi vaatii  systemaattista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. N2 Business Partner on  yrityksellesi osaava ja luotettava kumppani, joka tuo ulkopuolisen ja tuoreen näkökulman kehittämiseen. Käytetty aika sovitaan yhdessä tekemisen ja tavoitteiden mukaan. Kokemuksesta tiedämme, että positiivinen kierre on mahdollista saada aikaan.

Palvelut ja työkalut kehittämiseen

N2-char-baseball_hatKanssamme on mahdollista rakentaa myös yksittäisiä projekteja – lyhyistä pitempiin. Siinä sovitaan yhdessä tavoitteet, tehtävät ja vaiheet lähtötilanne huomioiden. Vuosien kokemuksen pohjalta osaamme toteuttaa teille  erilaiset henkilöstö-, asiakas-, hallitus- ja sidosryhmäkyselyt sekä niihin liittyvät valmennukset, sparraukset ja käytännön työt. Näin päästään todellisesta tilanteesta toimintaan ja kehittyminen kohti tavoitteita alkaa.

Mikäli tiedossanne on jo hyvin nykytila ja tarvitsette esimerkiksi johdolle johtamisen valmennusta, niin meillä on valmiit konseptit siihenkin. Jos puolestaan haluatte sparrausta käytäntöjenne ja johtamisrakenteiden kehittämiseksi, niin autamme mielellämme niissäkin. Tuomme tietoa parhaiden organisaatioiden käytännöistä ja toimintatavoista tukien kuitenkin teidän omaa organisaatioidentiteettiänne.

N2-targets-[Converted] 

Kehittämisen viitekehys

Ilman selkeää yrityksen omaa perusidentiteettiä yrityskulttuurin ja strategian rakentaminen jää aina keskeneräiseksi.

On tärkeää saada ihmisten lahjat ja osaaminen parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Tällöin työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja se näkyy positiivisesti työilmapiirissä. Hyvässä työyhteisössä saavutetaan tutkitusti myös paremmin tavoitteet.

Yrityskulttuurin ja strategian tulee tukea liiketoimintaa. Nämä määrittävät yrityksen käytänteet, jotka ohjaavat tekemään oikeita asioita oikein. Parhaiden organisaatioiden käytänteistä kannattaa ottaa mallia.

Tuotteet ja palvelut tulee tehdä helposti ostettaviksi ja haluttaviksi huomioiden  asiakkaan näkökulman ja tarpeet. Olennaista on myös ymmärtää, ettei menestyvässä yrityksessä jäädä odottamaan kysyntää , vaan luodaan toimivat myynti- ja markkinointikäytänteet erottovine ilmeineen.

Kun organisaation perusidentiteetti ja kokonaiskuva on selkeä, yksittäisiäkin osa-alueita voidaan kehittää tukemaan asetettuja tavoitteita. Silloin on lähes väistämätöntä, että tekeminen näkyy myös tuloksissa.                                                                                                                                                            

       Tehdään oikeita asioita oikein

slideSystemaattinen kehittämisprosessi mahdollistaa tavoitteisiin pääsemisen.

1.Määritetään nykytila

Määritetään yrityksen nykytilanne huomioiden eri osapuolien odotukset (omistajat, henkilöstö ja asiakkaat). Arvioinnissa tukeudutaan N2BP:n kehittämisen viitekehykseen.

2.Asetetaan tavoitetila

Määritetään mitkä ovat kehittämisen tavoitteet ja     mihin suuntaan yritystä halutaan viedä.

3. Laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma

Laaditaan toimintasuunnitelma ja selkeät suuntaviivat tehtävien toteutukseen. Toimintasuunnitelma ohjaa sekä strategisia että pieniäkin päätöksiä kohti asetettuja tavoitteita. Toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä yrityksen ja N2BP:n kanssa.

Ota yhteyttä

Olen toiminut yli seitsemän vuoden ajan johtamisen konsulttina (Great Place to Work® Institute) valmentaen lukuisia yrityksiä kehittymään paremmiksi työpaikkoina ja yrityksinä. Työ on tuottanut hyvää tulosta sekä taloudellisesti että hyvinvoinnilla mitattuna.

Tällä hetkellä olen myös itse yrittäjänä useammassa liiketoiminnassa. Lisäksi toimin omien ja yhden ulkopuolisen yrityksen hallituksessa. Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä siitä miten voin olla avuksenne.

Toimitusjohtaja Toni Eskola
+358 445399845 tai toni.eskola@nytnyt.fi

N2-char-talk_to_m